Yüzey nedir?

Cisimleri uzaydan ayıran dış kısımdır. Geometride teorik yüzeyler kullanılır. Geometrik yüzeylerin doğru ve eğrilerin uzaydaki hareketinden doğduğu kabul edilir.

Doğruların hareketi düzlemsel yüzeyleri; eğrilerin hareketi de eğrisel yüzeyleri meydana getirir. Yüzey Cisimlerin uzay ile temas eden kısmı. İki boyutludur. Bir insanın, bir ağacın, bir dağın yüzeyi gibi karmaşık olanları olduğu gibi; masanın üstü, top, soba borusu, şeker külahı gibi geometrik olanları da vardır. 

Analitik geometri, kurallı yüzeylerin genel özelliklerini ve denklemlerini inceler. Diferansiyel geometri ise, yüzeyi nokta nokta inceler. Yüzeyin genel denklemi: Dik koordinat sisteminde bir yüzeyin genel denklemi, üç boyutlu uzayda: F(x,y,z)= 0 veya Z= G (x,y) şeklindedir. Yüzey denklemi polinom şeklinde ise yüzey cebirsel olur. Birinci ve ikinci dereceden polinom şeklinde denkleme sahip olan yüzeyler, analitik geometrinin temel konularını teşkil eder.

Yüzeylerin bir de parametrik denklemleri vardır. u ve v gibi iki parametriye bağlı olan yüzey denklemi: x= f(u,v), y= g(u,v), z= h (u,v) şeklindedir. u ve v parametrileri, açı veya uzunluktur. (0,2 p) aralığı, bütün reel sayılar veya bunların alt aralıklarında değişirler. Denklemi birinci dereceden olan yüzey (Düzlem): a,b,c,d birer reel sayı olmak üzere, denklemi: ax+by+cz+d= 0 şeklinde olan yüzeyler, bir masanın yüzeyi gibi düzlem denkleminin genel halidir. Buradaki a,b,c,d sayılarından bir veya birkaçının sıfır olmasına göre düzlemlerin durumu değişir.

Yüzey kelimesinin ingilizcesi

adj. surface
n. face, plane, superficies, surface

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç